Usluga prijevoza korisnika – starijih osoba u svrhu zadovoljavanja njihove potrebe za odlazak na njima važna mjesta ( odlazak liječniku, na terapiju, u crkvu, u posjet rodbini i slično) koju ne mogu zadovoljiti korištenjem javnog prijevoza i /ili im tu uslugu ne mogu osigurati članovi obitelji.

Usluga je dostupna na području cijele Labinštine – Grad Labin i Općine Kršan, Raša, Pićan i Sv.Nedelja.

Za uslugu prijevoza potrebno je izvršiti rezervaciju na 095 524 2871.

Radno vrijeme: Ponedjeljak, srijeda i petak : 8-12 sati

Utorak i četvrtak: 11- 15

Za korisnike koji imaju mirovinu do 2.500 kuna usluga je besplatna, a za ostale subvencionirana.