Članovi Udruge prisustvovali su edukaciji “Standardi kvalitete socijalnih usluga” u organizaciji Minsitarstva socijalne politike i mladih.
Edukacija je  namijenjena pružateljima socijalnih usluga koji nemaju sklopljen ugovora žele sudjelovati u pregovorima za sklapanje ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih o pružanju socijalnih usluga u mreži.