Mobilni tim za skrb o starijim i nemoćnim osobama Dodir nade , Kršan

Udruga „Dodir nade“ započela je trodnevnu  edukaciju za volontere u trajanju od 12 sati aktivnog rada. Uvodni dio edukacije održan je 04.02.2016. g. u prostorijama bivšeg Big Hope-a u Potpićnu na kojoj je predstavljen projekt „Mobilni tim za skrb o starijim i nemoćnim osobama DODIR NADE“ i predstavljen Program edukacije po Priručniku za pripremu volontera „Volontiranje s ranjivim skupinama.“  Održana je i svečana podjela volonterskih knjižica za aktivnosti u 2015.godini. Slijedeće druženje zakazano je za 05.03.2016.g. od 10 – 14 sati.

volonteri - podjela vol.knjižica

edukacija - volonteri

Edukacija - volonteri 2