Mag. teologije Antonio Mrzlić, održao interaktivnu radionicu na temu SNOVA.
 

« Naši snovi, treba da prouče i nauče naše budno neznanje,

svjestan dio osobnosti, jer san vidi i dublje i dalje nego dan »

San je stanje u koje organizam ljudskog bića dolazi postepeno i neprimjetno prekidajući pri tome vezu sa vanjskim svijetom. Za vrijeme sna u organizmu se obavljaju samo najvažnije funkcije, neophodne za život: disanje, rad srca i maštanje psihe. To je biološka potreba i služi za odmaranje ljudskog organizma.
Za vrijeme sna psiha osobe radi te joj se pričinjavaju razni mogući i nemogući doživljaji. Sve ono što doživimo u stvarnosti, ostaje zapisano u našem mozgu.

Ali postoje i događaji koji se jave u snu, a koje nismo nikad doživjeli i događaji koji nemaju nikakve veze ni sa našom prošlošću ni sa stvarnim životom. U tim nestvarnim, nikad doživljenim, fizički, psihički i tehnički nemogućim događajima i doživljajima koje proživimo u snu leži tajanstvenost ljudskih snova. Ti misteriozni, nemogući i na javi nikada nedoživljeni snovi dali su nam povoda da se pozabavimo snovima i da ih pokušamo odgonetnuti.
Snovi nam najpotpunije pomažu u proučavanju nesvjesnog i spoznavanju samog sebe.

Svaki san je u početku nepoznat; nepoznavanje sna vodi nemiru. San kojem ne možemo dati objašnjenje i koji ne razumijemo, stvara duboki nemir. Nemir je točka s koje se polazi u traženje značenja sna. San čovjeka vodi u istraživanje…..

Mnogi istraživači ljudske duše posvetili su svoje vrijeme snovima, u nadi da će otkriti smisao i značaj snova. Neki od njih su ostavili veliki trag u povijesti proučavanja snova, poput Frojda i Junga, i došli do zaključka da značenje sna treba najprije tražiti u životu onoga koji sanja. San je pojava koja je posebna za svaku osobu, u kojoj se samo ponekad sretnu elementi iz kolektivne svijesti. Da bi sanjali moramo živjeti, aktivno posmatrati svijet oko sebe, a san je taj koji će nas staviti pred vlastiti život, oči u oči s našom istinskom stvarnošću.

Emocije su te koje stvaraju slike, stvaraju snove. Za razumijevanje sna potrebno je razumjeti i ono što nose emocije. Taj unutrašnji, skriveni svijet zapisan u emocijama pomaže nam u razumijevanju snova. Psihologija nastoji otkriti smisao snova da bi pomogla u razumijevanju života jer kroz snove upoznaje naše nesvjesno i našu intimu.

San možemo povezati s našim emocijama, možemo ga povezati s našim određenim proživljenim iskustvima, možemo ga povezati i s našom podsvijesti, a ipak nismo u stanju jasno reći zašto se neki san upravo tada pojavljuje. Frojd i Jung su smatrali da se snovi mogu razumjeti jedino na temelju prethodnog poznavanja potpune životne priče osobe čiji je san, pa uz pomoć budnih asocijacija osobe na zbivanje u snovima.
Iz snova se budimo odmorni ili iscrpljeni, dobro ili loše raspoloženi i često to raspoloženje nosimo sa sobom kroz cijeli dan i ne sluteći što je uzrok tome.

Prema Jungovom mišljenju, opći zadatak snova se sastoji u tome da nastoje očuvati naš psihički sklad stvarajući građu koja na prikriveni način ponovno uspostavlja psihičku ravnotežu pojedinca.

Slijedeća tema radionica koju će Mrzlić održati biti će EMOCIJE. 

snovi-2